Balíčky zážitků Služby Zajímavosti regionu

Turistická lokalita Hranicko | Hlavní strana

Cyklostezka - Na kole do minulosti Moravskou Bránou

Moravská brána je místem, kde se lidé usazovali již od pravěku. Díky poloze na významné komunikační a obchodní trase se zde naši předci usazovali a tvořili větší i menší sídla. Ty budovali většinou na strategicky výhodných místech, která byla obtížně dostupná. Díky špatné dostupnosti se pozůstatky sídel zachovaly až do dnešní doby a díky práci archeologů můžeme ještě dnes získat informace, jak to v našem regionu vypadalo v minulosti.

Do jakých dob se tak mohou cykloturisté na své trase dostat? Prvním zastavením a také historicky nejstarším je pravěk a jedna z nejvýznamnějších lokalit v Evropě – Předmostí u Přerova. V pravěku zůstáváme i v okolí dnešních obcí Lhota u Lipníka a Hlinsko, které představovaly z hlediska loveckých strategií před 40 000 – 20 000 lety strategickou oblast, neboť umožňovala optickou kontrolu údolí Moravské brány, kudy podél toku řeky Bečvy pravidelně migrovala stáda velkých zvířat. Obě tyto obce jsou archeologickou cyklotrasou také protnuty. Při jízdě minulostí nesmíme zapomenout také obec Týn nad Bečvou, nad kterou se tyčí největší hrad v České republice Helfštýn. Cykloturista se však dozví méně známé informace o předhradí Helfštýna, které je proloženo velkým množství valů a opevnění. Cyklotrasa pokračuje do Ústí u Hranic. Na zdejším návrší bylo vybudováno hradiště tzv. Hradištěk. Z jedné strany nepřístupný sráz, ze druhé strany důmyslné opevnění zajišťovalo lidem zde žijícím bezpečný život v období od 9 do 12 století. Dále se cyklista vydá po značené trase přes areál lázní Teplice nad Bečvou, nad nimi se tyčí pozůstatky po hradu Svrčov, který zažil dobu své největší slávy v období 14. – 16. století. Další kroky povedou do města Hranice, které se pyšní nádherným historickým centrem, kde se nachází: renesanční zámek, barokní chrám Stětí sv. Jana Křtitele, množství měšťanských domů a další pamětihodnosti. Cyklostrasa dále vede po pravém břehu Bečvy do kopců přes Hrabůvku až do Podhoří. Zde byl od 13. do 15 století budován hrad Drahotuš, na strategickém místě s širokým výhledem do Moravské brány. Nyní zde nalezneme pouze pozůstatky zříceniny hradu. Posledním zastavením na trase je město Lipník nad Bečvou, kde archeologické nálezy dokázaly osídlení již během Velkomoravské říše.

Celá cyklotrasa má celkem 70 km, pro méně zdatné cyklisty se však dá rozdělit na dva okruhy (Přerov – Lipník nad Bečvou; Lipník nad Bečvou – Hranice). Celkem je na trase 10 informačních tabulí, vždy v blízkosti zajímavé lokality. Ty podávají poutavou formou informace o minulosti daného místa. Cyklotrasa je značená speciálním logem po stávajících cyklistických trasách v regionu.

V rámci projektu však byla samozřejmě vytvořena i mapa a stručný informační leták, které jsou k dispozici v informačních centrech a dalších významných turistických cílech regionu. Tento projekt byl zrealizován v roce 2012 díky finančnímu přispění měst Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice a Hranické rozvojové agentury, tak i díky získané dotaci z Fondu Mikroprojektů Euroregionu praděd. Během roku 2012 tak byla vybudována naučná cyklotrasa.

Dokumenty ke stažení:

 

Mapa cyklostezky

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj).
(c) 2010 Hranicko.eu | Kontakty | Created by Infolab